راهبردهای توسعه بوم‌آورد و آموزه‌های توسعه پایدار

انتشار کتاب «راهبردهای توسعه بوم‌آورد و آموزه‌های توسعه پایدار»

کتاب «راهبردهای توسعه بوم‌آورد و آموزه‌های توسعه پایدار» اثر اینیاس زاکس و بنیامی لیزان با ترجمه ترجمه حمید نوحی منتشر شد.

واژه «توسعه بوم‌آورد» از سال ۱۹۷۲ به بعد در فرایند رشد و تکامل مضامین و مفاهیم خود با سرعت زیادی در ادبیات توسعه رایج شد.

هدف این نظریه که هم گرایشات بوم‌پرستانه افراطی و رویایی، و هم اقتصاد سالاری غیرانسانی را به طور یکسان طرد می‌کند، و در عین حال خواهان همبستگی افقی (در زمان موجود) با نسل‌های حاضر و همبستگی عمودی با نسل‌های آینده است، عبارت است از هماهنگ کردن اهداف اجتماعی-اقتصادی با شرایط و اقتضائات سرزمینی و بومی.

عملی شدن این رویکرد مستلزم تجدید نظر اساسی و همزمان در سبک زندگی و نوع مصرف، اسلوب‌های فنی رایح و تقلیدی، روش‌های غیر خردمندانه کاربرد منابع، انرژی و فضاء و بالاخره تجدید نظر در ساهتارهای تشکیلاتی و اجرایی است.

مطلب پیشنهادی

در ضرورت و اولویت تعامل و همکاری سامانه‌مند

در بررسی وضعیت کنونی ایران و یافتن راه‌حل برای مسایل آن با دو پدیده‌ی خطرناک روبرو هستیم.  اولی مسیر زوالی است که سال‌ها شروع شده است و همه‌ی جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی جامعه را در برمی‌گیرد، و نهایت آن می‌تواند فروپاشی کامل ملی و سرزمینی باشد.  دومی اما به تغییرات درازمدت‌تر و زیربنایی‌تری مربوط است که همانا توسعه نیافتگی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.