بایگانی برچسب: کرونا

کرونا: کسانی که مصرف می­‌کنند و کسانی که قدردانی می­‌کنند

بنظر می­رسد که بحران کرونا با شدت و بی­رحمی خاص خودش یادآور "هم­سرنوشتی" میان آدم­ها شد و مرکز ثقل توجه را، پس از قرن­ها، از رقابت برای سود بیشتر برداشت و الویت­های اقتصادی ما را به سخره گرفت. اکنون مرکز ثقل توجه "زندگی"، نگاه قدرشناسانه به زندگی و تجربه­های روزمره­ی آن است.

توضیحات بیشتر »

چهار یادداشت برای کرونا

دکتر عباس منوچهری

اگر انسان چنان است و خوبی در زندگی چنین آسان دست یافتنی است، پس چرا بشر در تاریخ اینهمه رنج دیده و بلا کشیده است. آیا متفکران و خیر خواهان به خطا رفته اند، یا خطا کارانی  مهار بشریت را به اختیار گرفته اند؟  یا  چه بسا اگر نبودند خیرخواهان و ایثار گرانی که یا به صلیبهای آشکار و پنهان  کشیدندشان یا دهانشان را دوخته اند، یا جسم و جانشان را سوخته اند، وضع بشر از این هم بدتر می بود.

توضیحات بیشتر »