سه شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

بایگانی برچسب: حسین هوشمند

توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه پایدار

حسین هوشمند

عدالت باید صرفاً معطوف به توزیع منابع اجتماعی اولیه (social primary goods ) باشد که عبارتند از: آزادیهای اساسی، درآمد، ثروت (مطابق با انتظارات معقول افراد) و عزت و احترام اجتماعی (رالز می گوید این فهرست انعطاف پذیر است). اینها منابع اولیه اجتماعی هستند که برای زندگی کردن مطابق با هر نوع  غرض و غایات (یا هر دستگاه اخلاقی -دینی) ضروری می باشند.

توضیحات بیشتر »