بایگانی برچسب: اقبال

برگزاری جلسه هم اندیشی ماهانه آفرینش با موضوع «اقبال» و حضور آقای دکتر اختر حسین

جلسه هم اندیشی ماهانه آفرینش با موضوع اقبال و حضور آقای دکتر اختر حسین، مدیر مرکز مطالعات ادبیات فارسی هند، برگزار شد. بخش اول، مقدمه بحث: بخش دوم، سخنرانی آقای دکتر اختر حسین: بخش پایانی، بحث و گفتگو: 

توضیحات بیشتر »