بایگانی برچسب: دیگردوستی مؤثر

معرفی کتاب دیگردوستی مؤثر

وضعیت ایران به لحاظ خیررسانی مؤثر (با وجود انواع مؤسسه‌های خیریه در ایران؛ از خیریه‌های کمک به بیماران خاص تا نگهداری کودکان بی‌سرپرست و تا نیکوکاری‌های مدرسه‌ساز) با آنچه باید باشد بسیار فاصله دارد! به گمان من این کتاب، برای آنان که در کار خیر هستند، به‌ویژه گردانندگان مؤسسه‌های نیکوکاری، شایستۀ دست‌کم یک بار خواندن و نیز بسی هدیه دادن است.

توضیحات بیشتر »