مهدی مرادی

مهدی مرادی برلیان

متولد سال ۱۳۶۷ در شهر همدان است. وی تمامی مقاطع تحصیلی خود را تا ورود به دانشگاه در این شهر سپری کرد. در سال ۱۳۸۵ در مقطع کارشناسی رشتۀ حقوق در دانشگاه شاهد تهران موردپذیرش قرار گرفت، باوجوداین، پس از مدت کوتاهی تصمیم گرفت که به شهر خود بازگشته و ادامۀ تحصیل در مقطع کارشناسی را در دانشگاه بوعلی سینای همدان پی بگیرد. او موفق شد دورۀ کارشناسی را با معدل عالی و به¬عنوان نفر نخست دوره به پایان برساند. وی باوجود آن¬که می¬توانست با استفاده از مزایای رتبه نخست، بدون آزمون در دورۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه بوعلی سینا به ادامۀ تحصیل بپردازد، اما به دلیل علاقه به رشتۀ حقوق عمومی، در آزمون دورۀ کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۸ شرکت کرد و موفق به کسب رتبۀ ۹ کشوری در رشتۀ حقوق عمومی و رتبۀ ۴ کشوری در رشتۀ حقوق محیط¬زیست شد. مرادی برلیان دوران کارشناسی ارشد را در دانشگاه شهید بهشتی با معدل عالی و کسب نمرۀ ۸۰/۱۹ برای انجام پایان¬نامۀ خود با عنوان «اصل تناسب در حقوق اداری» در سال ۱۳۹۱ پشت سر گذراند و هم‌زمان توانست تحت پوشش مزایای بنیاد ملی نخبگان قرار گیرد و به¬عنوان پژوهشگر پژوهشگاه قوۀ قضائیه مشغول به فعالیت شود. ایشان با شرکت در مصاحبۀ دورۀ دکتری حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی و کسب رتبۀ نخست درمجموع شرکت¬کنندگان در مصاحبه، از سال ۱۳۹۳ به¬عنوان دانشجوی دکتری در این دانشگاه مشغول به تحصیل شد. وی طی یک دورۀ چهارساله، تمرکز خود را بر مطالعات میان¬رشته¬ای حقوق عمومی، حقوق اسلامی و اندیشۀ سیاسی قرار داد و توانست با نگارش رسالۀ «دولت مدرن اسلامی؛ امکان یا امتناع؟» تحت راهنمایی و هدایت استاد دکتر سیدفاطمی و با کسب نمرۀ ممتاز (۲۰) و کسب رتبۀ نخست دوره دکتری در بهمن¬ماه ۱۳۹۷ این مقطع تحصیلی را به¬پایان برساند. رسالۀ مذکور توانست به‌عنوان اثر برگزیدۀ نخستین جشنوارۀ تألیفات علمی برتر علوم انسانی¬اسلامی علامه جعفری (رض) انتخاب شود. ایشان صاحب تألیفاتی در قالب کتاب و مقاله در حوزه¬های حقوق اسلامی، حقوق اساسی و حقوق اداری است و به¬عنوان مدعو در برخی دانشکده¬ها مشغول به تدریس است و هم¬زمان به پژوهش در قوۀ قضائیه مشغول است.