پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

محسن سراج

محسن سراج

متولد: ۱۳۵۷، در سال ۱۳۸۰ در رشته تاریخ مشغول به تحصیلات آکادمیک شده و در ۱۳۸۴ از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین موفق به اخذ مدرک کارشناسی گردید. در سال ۱۳۸۵ در رشته تاریخ و در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران پذیرفته شده و در سال ۱۳۸۸ موفق به دفاع از پایان نامه خود با موضوع فرقه شیخیه و دریافت مدرک کارشناسی ارشد گردید. در سال ۱۳۹۰ در مقطع دکتری پذیرفته شده و در سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ مدرک دکتری خویش از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در رشته تاریخ گردید. موضوع رساله ایشان که در سال ۱۳۹۶ با اخذ درجه عالی موفق به دفاع از آن برآمدند تبیین مادی جنبش اسماعیلیه نزاری بود.

ایشان در زمان تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی خویش سوابق اجرایی و علمی فراوانی نیز در حوزه تاریخ به شرح ذیل داشته اند:

 • مدیرکل پژوهشی پژوهشکده تاریخ اسلام، از سال ۱۳۹۳ تا اسفند ماه ۱۳۹۴٫
 • دبیر اجرایی دانشنامه جغرافیای تاریخی شهرهای جهان اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام، از سال ۱۳۹۰ تا اسفند ماه ۱۳۹۴٫
 • کارشناس گروه روش‌شناسی و تاریخ نگاری، پژوهشکده تاریخ اسلام، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲٫
 • کارشناس علمی و پژوهشی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی کاربردی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸٫
 • عضو مدعو گروه تاریخ موسسه سمت از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تاکنون
 • عضو گروه داوران فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام
 • عضو گروه ناقدان شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ایشان از سال ۱۳۹۸ عضو هیات علمی گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران می باشند.

وی علاوه بر اینکه دو کتاب با عناوین تاریخ  و  تفکر شیخی، انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام و  بررسی تاثیر سیاست های اقتصادی و مالیاتی سلجوقیان بر ظهور و تداوم جنبش اسماعیلیه نزاری در ایران انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ را در نوبت چاپ دارد دارای چندین مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر علمی کشور با عناوین ذیل می باشد:

 • «اصل معرفت به رکن رابع در اندیشه شیخیه»، مطالعات تاریخ اسلام، ش ۸، بهار ۱۳۹۰
 • «اصول دین و  مذهب و نظریه ناطق واحد در اندیشه شیخیه»، مطالعات تاریخ اسلام، ش ۱۰، پاییز ۱۳۹۰،
 • «نقش حکومتها درایجاد شبکه های آبرسانی کشاورزی در گستره شرقی خلافت تا حمله مغول» فصلنامه تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی»، دوره ۱۰، شماره ۲، تابستان و پاییز ۱۳۹۶
 • «مناسبات تولید کشاورزی در شیوه تولید زمینداری ایران دوران میانه تا پیش از گسترش اقطاع داری»، فصلنامه تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی»، دوره ۱۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۷
 • «معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۱۷۱، مرداد ۱۳۹۱٫
 • بازخوانی مولفه‌های تاریخ‌نگاری در «تاریخ سیستان»، مزدک نامه، جلد ۷، ۱۳۹۳
 • «نقد مبانی اجتماعی شورش‌های بابیه»، نقد کتاب تاریخ، سال ۱۳۹۴

وی همچنین ترجمه های تخصصی زیر را نیز در کارنامه علمی خویش دارد

˜ The “Citadel, Town, Suburbs” Model And Medieval Kirman ( by: Lisa Golombek)

۱-   Iranian Cities (by: Heinz Gaube)

۲-   Shiraz: The City Of Garden And Poets (by: Mahvash Alemi)

از کتاب (The City In The Islamic World) با مشخصات کامل :

The City In The Islamic World, General Editor: Salma K. Jayyusi, Brill, Leiden. Boston, 2008

۳-   Marx (by Tom Rockmore)

از کتاب (A Companion To The Philosophy Of History And Historiography)

با مشخصات کامل:

A Companion To The Philosophy Of History And Historiography, by Aviezer Tucker (Editor), Willey-Blackwell, 2010