سیدمحسن علوی‌پور

سیدمحسن علوی‌پور

متولد ۱۳۶۰؛ در مقطع کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز به تحصیل پرداخت و پس از آن در رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تربیت مدرس ادامه تحصیل داد و در سال ۱۳۹۱ دانش‌آموخته این رشته شد. از آن زمان تا کنون علاوه بر کار در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (۱۳۹۰-۱۳۸۶)؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران (۹۲-۱۳۹۱)؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) (۹۲-۱۳۹۱) و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از ۱۳۹۲ تا کنون) به انجام فعالیت‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف میان‌رشته‌ای پرداخته است. ترجمه آثاری چون دوستی در تاریخ اندیشه سیاسی غرب (۲ جلد)، انتشارات روزنه (۱۳۹۸)؛ پژوهش میان‌رشته‌ای: نظریه و فرایند (۱۳۹۵)، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ آموزش تاریخ در دانشگاه (۱۳۹۴)، انتشارات سمت؛ آموختار، رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد (۱۳۸۹)، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای (۱۳۹۵)، انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام؛ و مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای (۱۳۸۷) و چشم‌اندازها و چالش‌های مطالعات میان‌رشته‌ای (۱۳۸۷) (هر دو منتشر شده در انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) از جمله فعالیت‌های او به شمار می‌رود. علاوه بر این، در کارنامه او انتشار بیش از ۲۰ مقاله در نشریات مختلف علمی-پژوهشی و تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشاهده می‌شود. پژوهش وی با عنوان «تاریخ فکر سیاسی در سینمای ایران» در سال ۱۳۹۶ در جشنواره پژوهش سینمایی سال مورد تقدیر قرار گرفت.