چهارشنبه , ۹ اسفند ۱۴۰۲

معاونت آموزش

معاونت آموزشی در راستای اجرای بند ۷ ماده ۲ اساسنامه اقدام به برگزاری کارگاه‌هایی برای علاقمندان جهت آشنایی با مهارت‌ها، دانش‌ بنیادین و روش‌ پژوهش در حوزه مطالعاتی توسعه اجتماعی می‌نماید. محتوا و موضوع کارگاه‌های آموزشی می‌تواند توسط گروه‌های پژوهشی سه‌گانه (اندیشه سیاسی، تاریخ ایران، حقوق عمومی) یا اساتید و صاحبنظران خارج از مرکز پیشنهاد گردد. پیشنهادات‌کنندگان توضیحات لازم درباره کارگاه مورد نظر خود را در طرحنامه پیوست ارائه و برای معاونت آموزشی ارسال می‌کنند. طرحنامه پس از طرح و تصویب در شورای علمی و ابلاغ مدیریت مرکز قابل اجرا خواهد بود. انجام ثبت نام داوطلبان شرکت در کارگاه‌ها توسط بخش آموزش انجام می‌شود. گزارش کارگاه‌ها در تارگاه اطلاع‌رسانی مرکز منتشر خواهد شد.