پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دفتر ترجمه و نشر

دفتر ترجمه و نشر

هدف از تاسیس دفتر ترجمه­ و نشر مرکز پژوهشی توسعه اجتماعی آفرینش فراهم ساختن بستری مناسب برای انتشار آثار معتبر در حوزه‌­ی علوم انسانی است. دفتر ترجمه­ و نشر پس از دریافت آثار از مترجمان و مولفین و بررسی کیفیت آن­ها، اقدام به انتشار آن­ها از رهگذر ناشرین معتبر دولتی و خصوصی می­‌نماید. هدف اصلی این دفتر ایجاد پلی میان نویسندگان/مترجمان توانمند و ناشرین معتبر دولتی/خصوصی است. از همین رو مولفین (آثار مستقل یا رساله­‌های دکتری تحسین شده) و مترجمان می­‌توانند آثار خود را برای بررسی به این دفتر ارسال کنند، تا در صورت تایید و پذیرش، امکان انتشار آن­ها در انتشاراتی‌­های معتبر دولتی یا خصوصی فراهم گردد.